Програма за отстъпки

За да получите 10% отстъпка за посещение в парка и чаша кафе като подарък, моля, попълнете въпросника. След изпращане на данните до вашата поща ще се появи писмо с електронен билет, което трябва да бъде представено на контролера на парка в печатна или електронна форма.